Bài viết mới

[HaraAds] Kích hoạt mục tiêu Google
Trong trường hợp sau khi đã liên kết tài khoản quảng cáo và đã đăng ký HaraAds nhưng bạn vẫn nhìn thấy thông báo như hình bên dưới, điều đó có nghĩa là bạn ...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 4:10 PM
[HaraAds] Khai báo thông tin cửa hàng
HaraAds cần hiểu thêm về kinh doanh của bạn để có thể tối ưu quảng cáo được tốt hơn. Vì vậy việc bạn cung cấp thông tin càng chi tiết, Al càng có nhiều dữ k...
Wed, 14 Tháng 10, 2020 at 5:45 PM
[HaraAds] Tối ưu tiêu nguồn cấp dữ liệu trên website
Khi sử dụng HaraAds để tối ưu quảng cáo, Al sẽ giúp bạn tìm đúng đối tượng phù hợp để thực hiện hành vi chuyển đổi. Tuy nhiên để giúp Al hoạt động hiệu quả ...
Wed, 14 Tháng 10, 2020 at 5:05 PM
[HaraAds] Hướng dẫn kích hoạt mục tiêu Facebook
Nếu sau khi đã gắn thẻ bạn vẫn nhìn thấy thông báo bên dưới nghĩa là bạn vẫn chưa hoàn tất việc thiết lập tài khoản để HaraAds tiến hành tạo chiến dịch trên...
Fri, 2 Tháng 10, 2020 at 5:14 PM
[HaraAds] Cập nhật ảnh tiếp thị lại động
HaraAds sẽ tự động tạo mẫu quảng cáo tiếp thị lại động dựa trên những hình ảnh bạn cung cấp sẵn. Do đó ngay sau khi đăng ký HaraAds, bạn cần bổ sung Ảnh cho...
Fri, 2 Tháng 10, 2020 at 3:12 PM
[HaraAds] Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook
Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 1. Truy cập vào tài khoản Facebook Business. 2. Chọn &...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 5:31 PM
[HaraAds] Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trênGoogle
Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Google bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 1. Truy cập vào tài khoản Google Ads. 2. Chọn Truy cập tà...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 5:31 PM
Hướng dẫn liên kết Facebook page, Facebook Ads vào Facebook Business Manager
Nếu bạn nhìn thấy thông báo như hình khi liên kết tài khoản quảng cáo Facebook  với HaraAds, đọc kỹ hướng dẫn này sẽ gúp bạn khắc phục vấn đề. Bướ...
Tue, 1 Tháng 9, 2020 at 4:14 PM
Hướng dẫn liên kết tài khoản quảng cáo Facebook với Haraads
Điều kiện để sử dụng API HaraAds là tài khoản Facebook Ads của bạn phải nằm dưới một tài khoản Business Manager (BM). Do đó bạn cần chuẩn bị một số nội dung...
Tue, 1 Tháng 9, 2020 at 3:35 PM
Cách chia sẻ pixel giữa 2 trình quản lý doanh nghiệp (Facebook business manager)
Khi bạn tạo một trình quản lý doanh nghiệp (BM) mới để quản lý 1 tài khoản quảng cáo mới, BM này cần sở hữu một pixel có liên kết với website. Trong trường ...
Fri, 21 Tháng 8, 2020 at 4:39 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.