Cách kết nối tài khoản Google Merchant Center với website hiện hành

Ngày cập nhật: Wed, 14 Tháng 11, 2018 at 11:43 AM

Chào nhà Quảng cáo!

Để có thể kết nối tài khoản Google Merchant Center với website bạn muốn triển khai quảng cáo, bạn cần thực hiện các bước sau:


Bước 01: Truy cập vào liên kết sau https://merchants.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản bạn đã đăng nhập vào hệ thống trước đó.


Bước 02: Vì tài khoản Google Merchant Center này đang trỏ về website khác (không phải website bạn muốn triển khai Google Shopping) nên bạn cần điều chỉnh lại thông tin website bằng cách:


- Vào "Thông tin doanh nghiệp" (hay "Business Information").


- Nhấp vào tab "Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn" > Tới mục "Trang web" > Và điền đúng domain website bạn muốn triển khai > Và nhấp "Lưu" (Lưu ý: URL website phải có tiền tố "https://" ở trước tên miền chính).


Bước 03: Vào lại menu Google Shopping trong trang hệ thống (Lưu ý: tải lại website trước khi thực hiện). Sau đó nhấp vào "Kết nối" tại tài khoản bạn muốn triển khai (tức tài khoản bạn vừa sửa đổi) và thực hiện các bước tiếp theo.


Nếu cần thêm thông tin, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn thao tác thành công!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.