[HaraAds] Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook

Ngày cập nhật: Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 5:31 CH

Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

1. Truy cập vào tài khoản Facebook Business.

2. Chọn "Cài đặt doanh nghiệp" trong menu Cài đặt.

3. Vào mục Yêu cầu > Đã nhận > Chấp nhận cho các yêu cầu từ OnlineSale.ai.

4. Kiểm tra lại các quyền truy cập trong mục Tài khoản > Chọn Trang (Pages) hoặc Tài khoản quản cáo (Ad Accounts) > Đối tác (Partners).
Mọi thắc mắc xin gửi về support@haraads.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn bán hàng thành công!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.