Hướng dẫn kết nối tài khoản với HaraAds

Ngày cập nhật: Mon, 13 Tháng 1, 2020 at 6:53 CH

Để kết nối tài khoản với HaraAds bạn cần có sẵn các tài khoản sau:

1. Tài khoản Facebook Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

2. Tài khoản Google Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

3. Quyền Admin của Fanpage

4. Quyền Admin của Instagram

5. Quyền Admin của Google Merchant Center 


Tùy thuộc ngành nghề, hình thức kinh doanh bạn có thể chọn liên kết một hoặc cả hai kênh Facebook và Google.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.