Hướng dẫn kết nối tài khoản với HaraAds

Ngày cập nhật: Tue, 23 Tháng 4, 2019 at 2:59 PM

Để kết nối tài khoản với HaraAds bạn cần có sẵn các tài khoản sau:

1. Tài khoản Facebook Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

2. Tài khoản Google Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

3. Quyền Admin của Fanpage

4. Quyền Admin của Instagram

5. Quyền Admin của Google Merchant Center 


Tùy thuộc lựa chọn quảng cáo một kênh hay tất cả các kênh và hình thức quảng cáo mong muốn để lựa chọn quảng cáo.

Tối thiểu cần có  đầy đủ thông tin một kênh quảng cáo Facebook hoặc Google.

Đối với Facebook Ads:

- Fanpage - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

- Facebook Ads - - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

Đối với Google Ads:

- Tài khoản Google Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản

Các thành phần khác có thể kết nối sau.


Lưu ý những vấn đề có thể mắc phải:

1. Chưa có tài khoản Facebook Ads ? 

Đăng ký tại: Ads.facebook.com


2. Chưa có tài khoản Google Ads?

Đăng ký tại: Ads.google.com


3. Chưa có Google Merchants Center ?

Đăng ký tại:  https://merchants.google.com/


4. Tài khoản Facebook Ads chưa nằm dưới tài khoản Business Manager Facebook ?

Điều kiện để sử dụng API HaraAds là tài khoản Facebook Ads của bạn phải nằm dưới một tài khoản Business Manager (BM)

Để có thể tạo BM bạn vào đường link: https://business.facebook.com/

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Thêm tài khoản quảng cáo vào BM

Bước 3: Thêm Fanpage vào BM

Sau đó reload lại trang kết nối để kết nối với BM. 


5. Tài khoản Google Ads và Google Merchants Center không kết nối với nhau ? 

Điều kiện kết nối với HaraAds là tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchants Center  (GMC) phải kết nối với nhau.

Nếu không thì chỉ có thể kết nối tài khoản Google Ads.

Để kết nối tài khoản Google Ads vào tài khoản GMC. 

Bước 1: Đăng nhập vào: https://merchants.google.com/

Bước 2: Chọn Acount Linking hoặc Kết nối tài khoản 

Bước 3. Chèn ID Google Ads vào GMC 

Bước 4. Đăng nhập Google Ads: http://ads.google.com

Bước 5. Chọn Linked Accounts - Kết nối tài khoản

Bước 6. Chọn Google Merchants Center

Bước 7. Đồng ý quyền truy cập GMC 

Bước 8. Reload lại trang kết nối HaraAds, đăng nhập lại vào Gmail quản trị Google Ads và GMC và kết nối vào HaraAds.


Hướng dẫn chi tiết
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.