Hướng dẫn các xác minh URL website của bạn theo cách gắn tệp HTML.

Ngày cập nhật: Mon, 6 Tháng 5, 2019 at 11:48 AM

Bước 01: Vào tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Sao chép Thẻ HTML mà Google cung cấp.Bước 02: Vào trang quản trị website của bạn.
- Sau đó bạn vào mục “Website” và chọn “Giao diện”.
- Giao diện mục “Giao diện” giống như hình bên dưới.- Tiếp theo, ở mục “Giao diện hiện tại” bạn nhấp vào “Hiệu chỉnh theme” như hình bên dưới.Bước 03: Chèn mã đã sao chép ở Bước 1 vào website:

- Sau khi nhấp vào “Hiệu chỉnh theme”, bạn sẽ thấy một giao diện như sau:- Tiếp theo, trong phần Layouts bạn chọn “theme.liquid” như hướng dẫn sau:- Sau khi bạn mở ra được giao diện như trên, nhìn sang cửa sổ bên phải bạn sẽ thấy dòng chữ màu xanh như sau <head>. - Khi đã xác định được dòng chữ <head> như trên, tiếp theo bạn xuống dòng ngay sau dòng chữ <head>. 

- Sau khi đã sao chép thẻ meta ở Bước 1 xong, bạn vào lại giao diện ở bước trên và dán thẻ meta mà bạn đã sao chép vào sau dòng chữ <head>.- Cuối cùng bạn nhớ nhấn nút Lưu lại để hoàn tất bước 03.


Bước 04: Quay lại tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Bấm “Xác minh URL” là xong.-Hết-Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.