Thiết lập Mục tiêu Quảng cáo với HaraAds

Ngày cập nhật: Wed, 8 Tháng 5, 2019 at 4:12 CH

Khi sử dụng giải pháp quảng cáo HaraAds bạn cần thiết lập cho HaraAds biết Mục tiêu của quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận các đối:

- Khu vực nào ?

- Ngân sách bao nhiêu ?

- Mục tiêu tiếp cận khách hàng ?

1. Khu vực:

Là vị trí Địa lý mà bạn muốn hoặc không muốn Quảng cáo của bạn được hiển thị đến người Mua. 

Khu vực mục tiêu:

Khu vực mục tiêu là nơi quảng cáo được hiển thị. 

Bạn có thể chọn theo Tỉnh/Thành phố hoặc toàn bộ Việt Nam


Khu vực loại trừ: 

Khu vực loại trừ là nơi quảng cáo Không được phép hiển thị.


Ví dụ:

- Bạn muốn chỉ quảng cáo tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng 

Hãy nhập cả 3 tỉnh thành này vào Khu vực Mục tiêu và không cần thiết lập khu vực loại trừ.


- Bạn muốn quảng cáo toàn bộ Việt Nam trừ Hải Phòng, Cao Bằng

Hãy nhập:

Khu vực mục tiêu: Việt Nam

Khu vực loại trừ: Hải Phòng, Cao Bằng 

Ngân sách hàng ngày

Là tiền chi cho hoạt động Quảng cáo:

Tổng ngân sách hàng ngày = Ngân sách hàng ngày Đơn hàng + Ngân sách hằng ngày Engagements 

Tổng ngân sách hàng ngày phải bằng hoặc lớn hơn tổng ngân sách 2 kênh Google và Facebook được thêm vào HaraAds.


Lưu ý: Khi bạn kết nối hệ thống HaraAds với tài khoản Quảng cáo Facebook Ads và Google Ads thì đồng nghĩa HaraAds sẽ quản lý toàn bộ ngân sách cả 2 kênh. 

HaraAds sẽ thực hiện các việc:

- Quyết định ngân sách các chiến dịch của 2 kênh đảm bảo không vượt quá Tổng ngân sách hàng ngày.

- Quyết định giá thầu, đấu giá bidding các kênh.

- Quyết định chi tiêu ngân sách nào mang lại hiệu quả đơn hàng tốt hơn.


Lưu ý các hoạt động quảng cáo này đều được HaraAds thực hiện mà bạn không thể tác động thay đổi bằng tay được vì HaraAds sẽ hiểu rằng phải đảm bảo ngân sách hàng ngày trong mức đề ra và đảm bảo hiệu quả đơn hàng mà bạn kỳ vọng. 


Do đó, nếu:

- Bạn chỉ chạy quảng cáo Facebook: Ngân sách hàng ngày = Ngân sách hàng ngày chi cho Facebook Ads

- Bạn chỉ chạy quảng cáo Google: Ngân sách hàng ngày = Ngân sách hàng ngày chi cho Google Ads

- Bạn chạy cả Facebook và Google : Ngân sách hàng ngày = Ngân sách hàng ngày Facebook Ads + Ngân sách hàng ngày Google Ads

Ngân sách hàng ngày Đơn hàng 

Là ngân sách dành cho Quảng cáo với mục tiêu Chuyển đổi đơn hàng - Transaction (Mua hàng trên website) và Tương tác trên website (Engagement)

như call, chat,... 

 

Ngân sách hằng ngày Engagements

Là ngân sách hàng ngày chỉ dùng cho Facebook Tương tác - Engagement = Tổng tương tác trên quảng cáo (Like/Share/comment/...) tính theo công thức của Facebook


Do đó, nếu bạn có mục tiêu là:

1. Chỉ quảng cáo bán hàng trên website: 

Hãy chỉ điền ngân sách hàng ngày Đơn hàng - Toàn bộ ngân sách sẽ chỉ chạy cho một mục tiêu là đơn hàng trên website, toàn bộ các mẫu quảng cáo sẽ hướng tới tăng traffic website, xem sản phẩm tương tác trên website, mua hàng trên website.


2. Chỉ quảng cáo trên Facebook Ads:

Hãy chỉ điền ngân sách hàng ngày Engagements : Toàn bộ ngân sách sẽ được đặt mục tiêu Tương tác - Engagements  giúp bạn đem về Commemt, inbox, like share,... trên facebook. 

Một lượng chuyển đổi khác sẽ truy cập về website.


Lưu ý:

Trường hợp nếu anh/chị chỉ muốn chạy engagement  để chốt đơn qua inbox, comment vì 1 lý do nào đó.

Tuy nhiên, HaraAds đề xuất nên đặt tối thiểu 20% chi tiêu cho Đơn hàng/order vì: 

AI HaraAds dựa trên các chỉ số chuyển đổi trên website để đưa Đối tượng quảng cáo hiệu quả nhất và tạo ra đối tượng tương tự để tiếp cận quảng cáo ví dụ như số liệu Người Mua chuyển đổi ra đơn là số liệu giá trị, và Al còn làm được việc setup sẵn trên từng KH lookalike theo sở thích của họ, điều này khác với đưa 1 nhóm khách hàng chạy lookalike nhưng không hiểu rõ sở thích khác nhau của nhóm đối tượng đó. 

Nếu anh/chị cảm thấy chốt đơn trên FB tốt hơn, nhưng vẫn có 1 tỉ lệ đâu đó khách hàng không chọn chat mà chuyển đổi trực tiếp qua website, do đó không loại bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Chưa kể nếu nhận định trước kia là cảm tính, sau 1 thời gian nếu Al thấy nên chi cho order thêm, ít ra Al có số liệu để phân tích và đưa ra đề xuất.

Nếu ạnh/chị vẫn chỉ muốn chốt đơn trên inbox, KH có thể dùng kết hợp với HaraSocial để tạo đơn, khi đó sẽ có số liệu để lookalike


3. Nếu bạn có cả 2 mục tiêu Đơn hàng trên website và Tương tác trên Fanpage:

Điều chỉnh ngân sách theo cả 2 mục tiêu mà bạn muốn.

Lưu ý với ngân sách cho Engagements là ngân sách mặc định cho kênh này nên sẽ không điều chỉnh cho mục tiêu này, khác với mục tiêu đơn hàng thì HaraAds sẽ điều chỉnh theo kênh mang nhiều chuyển đổi Website hơn.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.