Chi phí và cách để thanh toán quảng cáo với HaraAds

Ngày cập nhật: Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 10:44 SA

Để hiểu chi tiết về chi phí quảng cáo của HaraAds bạn có thể tham khảo Bảng giá 

Ngoài ra, bạn có thể nhập bảng giá dịch vụ:

Và điền ngân sách quảng cáo bạn dự kiến sử dụng với HaraAds:

Bạn có thể tham khảo chi phí bằng 2 hình thức trên để hiểu rõ.


Thanh toán cho HaraAds 

HaraAds chỉ áp dụng một hình thức thanh toán duy nhất là thông qua thẻ Tín dụng Visa/Mastercard. Được áp dụng cả dòng thẻ Debit và Credit.


Nếu bạn lần đầu tiên chạy Quảng cáo và chưa có thẻ tín dụng thì có thể liên hệ các Ngân hàng để làm thẻ tín dụng.

Với dòng thẻ Debit bạn có thể tham khảo dịch vụ thẻ tín dụng Debit tại ACB để có thể làm thẻ nhanh nhất. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.