Báo cáo hiệu quả chiến dịch HaraAds

Ngày cập nhật: Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 5:37 CH

Bạn bắt đầu sử dụng HaraAds, hãy xem những hướng dẫn sau để giúp bạn Quản lý quảng cáo cùng HaraAds.

Giao diện Bắt đầu khi sử dụng HaraAds là báo cáo hiệu quả chiến dịch của bạn khi sử dụng với HaraAds. Giao diện sẽ thể hiện các chỉ số cơ bản từ hiệu quả chiến dịch mang lại ví dụ như:

- Ngân sách đã sử dụng trong thời gian tùy chỉnh = Tổng ngân sách Google + Facebook đã kết nối HaraAds 

- Số lần hiển thị: Tổng hiển thị Quảng cáo trên các kênh

- Lượt truy cập: Số người dùng truy cập từ Quảng cáo về website 

- Số lượng Checkouts: Là số lượng người dùng thêm Sản phẩm vào giỏ hàng và chưa thanh toán 

- Giao dịch: Tổng chuyển đổi mang lại từ Quảng cáo được tính trên website.

- Doanh thu: Doanh thu mang lại từ Quảng cáo

Theo dõi tùy chỉnh theo thời gian và biểu đồ thể hiện các chỉ số theo thời gian tùy chỉnh. 

Tóm tắt các kênh quảng cáo 


Tóm tắt đa kênh sẽ thấy cơ bản nhất Tỉ lệ các chỉ số quan trọng cần đánh giá bao gồm: 

- Ngân sách đã sử dụng

- Giao dịch

- Doanh thu 

- Số lần hiển thị 

- Phiên làm việc Qua đó bạn có thể thấy được các chỉ số hiệu quả đang mang lại. 

Ví dụ: Google Shopping chiếm 35,8% chi phí nhưng chiếm tới 56% doanh thu trên

Việc so sánh như vậy có thể thấy được tỉ lệ mang lại hiệu quả giữa các kênh. 


Các sản phẩm của bạn đang được chạy quảng cáo 

Báo cáo số liệu các sản phẩm trên website đang hiệu quả nhất về quảng cáo, các chỉ số như:

- Số lượng truy cập 

- Số lượng thêm vào giỏ hàng 

- Số lượng đặt hàng

Báo cáo số liệu các Danh mục đang hiệu quả nhất về quảng cáo, các chỉ số như:

- Số lượng nhấp chuột 

- Số lượng thêm vào giỏ hàng 

- Số lượng đặt hàng


HaraAds đã thực hiện các hoạt động nào để giúp Quảng cáo mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn ? Lưu ý: HaraAds có thể hiện các chiến dịch đang chạy trên Facebook và Google không ?

HaraAds sẽ tạo hàng trăm chiến dịch quản cáo và hàng nghìn nhóm quảng cáo cùng mẫu quảng cáo khách nhau dựa trên dữ liệu sản phẩm và khách hàng mà HaraAds lấy được, qua đó thực hiện việc lựa chọn chiến dịch mang lại hiệu quả mục tiêu của chiến dịch (Cụ thể là Đơn hàng hoặc Tương tác - Engagements) 

Do đó, việc thể hiện các chiến dịch quảng cáo sẽ không được thể hiện trên giao diện HaraAds mà HaraAds sẽ demo các mẫu quảng cáo sẽ chạy. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.