Chi tiêu thống kê trên Dashboard HaraAds bao gồm những kênh nào?

Ngày cập nhật: Mon, 13 Tháng 5, 2019 at 10:36 AM

Tổng chi tiêu trên HaraAds sẽ bao gồm chi tiêu từ các kênh quảng cáo được liên kết trong khoảng thời gian được chọn

Nghĩa là bao gồm Facebook và/hoặc Google

Trong đó kênh Google chỉ thống kê chi tiêu của chiến dịch search, shopping và display, không bao gồm các loại quảng cáo khác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.