Cách thêm logo Brand - Thương hiệu của bạn trên Google Merchants Center

Ngày cập nhật: Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 5:28 PM

Để thêm logo Brand - Thương hiệu của bạn trên Google Merchants Center vui lòng thực hiện các bước:

Bước 1: Đăng nhập https://merchants.google.com

Bước 2: Chọn Business information

Bước 3: Chọn Branding 

Biểu trưng hình vuông

  • Loại hình ảnh: Biểu trưng hình vuông phải xem được ở màn hình có kích thước nhỏ, chẳng hạn như màn hình thiết bị di động. Bạn nên sử dụng hình ảnh được thiết kế cho trang mạng xã hội hoặc dưới dạng biểu tượng yêu thích. Lưu ý: Biểu trưng hình vuông không cần bao gồm tên cửa hàng của bạn. 
  • Tỷ lệ cỡ ảnh: Biểu trưng hình vuông cần có tỷ lệ cỡ ảnh chính xác là 1:1.
  • Loại tệp SVG (khuyên dùng), PNG hoặc JPG: Hình ảnh phải là một tệp SVG, PNG hoặc JPG. Bạn nên đặc biệt sử dụng SVG vì đây là loại tệp có thể mở rộng trên nhiều kích cỡ lớn mà không làm giảm chất lượng. Nếu gửi hình ảnh PNG hoặc JPG, thì bạn phải gửi ảnh có kích thước từ 500x500 pixel đến 2000x2000 pixel.
  • Kích thước tệp: Tệp hình ảnh không được lớn hơn 5 MB. 

Biểu trưng hình chữ nhật

  • Loại hình ảnh: Đồ họa và các từ sử dụng được trong biểu trưng hình chữ nhật phải xem được ở màn hình có kích thước nhỏ, chẳng hạn như màn hình thiết bị di động. Biểu trưng hình chữ nhật thường hiển thị tên cửa hàng.
  • Tỷ lệ cỡ ảnh: Biểu trưng hình chữ nhật cần phải có tỷ lệ cỡ ảnh rộng hơn 1:1 nhưng không được rộng hơn 2:1.
  • Loại tệp SVG (khuyên dùng), PNG hoặc JPG: Hình ảnh phải là một tệp SVG, PNG hoặc JPG. Bạn nên đặc biệt sử dụng SVG vì đây là loại tệp có thể mở rộng trên nhiều kích cỡ lớn mà không làm giảm chất lượng. Nếu gửi hình ảnh PNG hoặc JPG, thì bạn phải gửi hình ảnh có chiều cao tối thiểu là 128 px và chiều rộng không được quá 2.000 px.
  • Kích thước tệp: Tệp hình ảnh không được lớn hơn 5 MB. 


Tham khảo thêm chi tiết tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.