Cài đặt tài khoản HaraAds

Ngày cập nhật: Thu, 16 Tháng 5, 2019 at 11:49 SA

Chọn bánh răng, góc trái của giao diện sử dụng HaraAds. 

Các phần cài đặt sẽ hiển thị:

- Quản lý chiến dịch: Phần điều chỉnh các thông số URL giúp cho việc theo dõi lượng truy cập đến Website thông qua nguồn trả tiền do HaraAds quản lý.

- Tích hợp : Điều chỉnh kết nối tài khoản trên HaraAds 

- Thông tin cửa hàng: Cấu hình để AI hiểu việc kinh doanh của bạn 

- Chi tiết thanh toán : Điều chỉnh thông tin thanh toán trên HaraAds, điều chỉnh thẻ, gói dịch vụ và theo dõi vấn đề thanh toán.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.