Mẫu quảng cáo tự động với HaraAds

Ngày cập nhật: Tue, 21 Tháng 5, 2019 at 11:28 SA

Khi khởi tạo quảng cáo với HaraAds, hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu sản phẩm trên website và đưa lên Google Merchants Center và Facebook Product Catalog để làm nguồn dữ liệu tạo quảng cáo.

Các mẫu quảng cáo của HaraAds hướng tới mục tiêu Chuyển đổi đơn hàng trên website. 

Bạn có thể xem mẫu quảng cáo của HaraAds bằng cách thực hiện các bước:

Bước 1: Chọn "Mục tiêu"

Bước 2: Chọn "Mục tiêu" muốn xem mẫu quảng cáo 

Bước 3: Chọn "Xem trước"

Mục tiêu Facebook Ads bắt đầu bằng chữ F 

Mục tiêu Google Ads bắt đầu bằng chữ G 


Các demo mẫu quảng cáo sẽ hiển thị trên kênh quảng cáo Facebook hoặc Google. Bạn có thể lên tài khoản quảng cáo để xem chi tiết.


Những mẫu quảng cáo được tạo như thế nào ?

 Các mẫu quảng cáo được tạo tự động dựa trên:

- Thông tin bạn cung cấp cho AI hiểu hơn về cửa hàng bạn

- Nguồn thông tin dữ liệu về sản phẩm của bạn đang kinh doanh trên website

- Các thông tin toàn bộ trang website của bạn

- Thông tin các mẫu quảng cáo bạn đã chạy và dữ liệu tối ưu của các quảng cáo.


Để giúp AI tạo ra mẫu quảng cáo tối ưu nhất bạn có thể :

- Sử dụng tài khoản đã có lịch sử quảng cáo tốt nhất với fanpage/Website của bạn

- Cung cấp thông tin chính xác nhất về doanh nghiệp của bạn cho AI 

- Hãy giúp AI tạo nhiều mẫu content khác nhau để AI tối ưu thay bạn 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.