Theo dõi Cập nhật hoạt động Quảng cáo AI - HaraAds

Ngày cập nhật: Tue, 21 Tháng 5, 2019 at 11:42 SA

Khi bạn kết nối hoàn tất tài khoản Quảng cáo Google Ads và Facebook Ads với HaraAds , hệ thống sẽ bắt đầu khởi động AI để tạo ra các hoạt động Quảng cáo nhằm:

- Tối ưu đối tượng quảng cáo, target, bidding giá thầu 

- Tạo các mẫu quảng cáo 

Các hoạt động này của AI sẽ thực hiện cùng quá trình Learning Mode nhằm hiểu về sản phẩm của bạn. Để theo dõi các hoạt động quảng cáo của AI bạn có thể theo dõi tại phần "Cập nhật" để xem chi tiết các hoạt động này: 


Hoặc bạn có thể theo dõi ở phần "Thống kê" cuối trang để xem các cập nhật mà AI đã thực hiện :


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.