Learning Mode - Trạng thái tự học của AI

Ngày cập nhật: Tue, 21 Tháng 5, 2019 at 2:41 CH

Learning Mode - Chế độ học tập của AI

Về giai đoạn Learning Mode

Khi HaraAds bắt đầu phân phối Mục tiêu của bạn, cho dù khi bắt đầu hay sau khi bạn chỉnh sửa Mục tiêu, AI của HaraAds không có tất cả dữ liệu cần thiết để phân phối mục tiêu ổn định nhất có thể.

Để có được dữ liệu đó, HaraAds phải hiển thị quảng cáo cho các Đối tượng khác nhau trong chiến lược của bạn để tìm hiểu ai có khả năng giúp bạn tối ưu hóa các chuyển đổi . Quá trình này được gọi là Trạng thái tự học  của AI.

Khi HaraAds có dữ liệu HaraAds cần để tối ưu, Mục tiêu của bạn sẽ trải qua ít biến động hiệu suất hơn. (Điều đó bạn có thể hiểu là thật hữu ích khi việc phân phối sẽ trở nên ổn định hơn nữa khi HaraAds thu thập nhiều dữ liệu hơn trong Trạng thái tự học.)

Tại thời điểm này, bạn có thể đưa ra quyết định có căn cứ về Mục tiêu của mình. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể để nó tiếp tục chạy hoặc tăng ngân sách.

Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể chỉnh sửa Mục tiêu để cố gắng cải thiện hiệu suất của nó hoặc tạm dừng nó. Bạn cũng có thể cố gắng tạo ra một chiến lược mới bên trong mục tiêu để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.


Quan trọng : Trạng thái tự học  là một phần bình thường trong tối ưu hóa cho Mục tiêu trong suốt quá trình sử dụng HaraAds. Nó luôn tồn tại, bây giờ HaraAds chỉ cho bạn biết điều đó đang xảy ra. Khi bạn nhìn thấy nó điều đó không có nghĩa là Mục tiêu của bạn đang gặp phải bất kỳ vấn đề hiệu suất bất thường nào.


Tôi có thể mong đợi gì trong Trạng thái tự học ?

Bạn có thể mong đợi nhiều biến động hiệu suất hơn bình thường. HaraAds khuyên bạn không nên thực hiện các chỉnh sửa quan trọng cho Mục tiêu của mình trong giai đoạn tìm hiểu. Làm như vậy có thể khiến Trạng thái tự học  được thiết lập lại từ đầu trước khi tạo ra bất kỳ dữ liệu có ý nghĩa.

Trạng thái tự học thường kéo dài bao lâu?

Trạng thái tự học thường kéo dài cho số lần chuyển đổi X hoặc bất kể mục tiêu của bạn là gì. Đây là nếu không có chỉnh sửa lớn được thực hiện mục tiêu.

Ví dụ: Mục tiêu hiện HaraAds đang khởi tạo là Conversion đơn hàng điều này làm cho HaraAds sẽ có thể tạo quá trình Learning Mode sẽ học đến khi có 100 visiter và 3 đơn hàng. 

Ghi chú:

Chuyển đổi X là hướng dẫn chung của HaraAds, nhưng số lượng thực tế được yêu cầu bởi bất kỳ Mục tiêu cụ thể nào có thể thay đổi dựa trên các đặc điểm cụ thể và điều kiện thị trường của nó.

Nếu chuyển đổi  tối ưu hóa của bạn là chuyển đổi, bạn cũng cần phải tính đến cửa sổ chuyển đổi của mình. Ví dụ: nếu cửa sổ chuyển đổi của bạn là nhấp chuột 7 ngày, tất cả các chuyển đổi bạn cần phải diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ lần nhấp dẫn đến chúng.


Tôi có thể tăng tốc Trạng thái tự học  không?

Tối ưu hóa cho kết quả thường xảy ra hơn (ví dụ: nếu bạn đang tối ưu hóa chuyển đổi mua hàng, thay vào đó hãy chuyển sang chuyển đổi bổ sung vào giỏ hàng)

  • Mở rộng nhắm mục tiêu của bạn
  • Mở rộng vị trí của bạn
  • Điều chỉnh quảng cáo của bạn


Mỗi chỉnh sửa tôi sẽ thiết lập lại Trạng thái tự học ?

Không cần thiết. Mỗi chỉnh sửa bạn thực hiện (trong Trạng thái tự học hoặc sau đó) có một số ảnh hưởng đến việc phân phối, nhưng không phải mọi chỉnh sửa đều đặt lại Trạng thái tự học . Nếu chỉnh sửa không đáng kể, Trạng thái tự học  sẽ không được đặt lại.

Sau đây được coi là chỉnh sửa quan trọng, thiết lập lại Trạng thái tự học :

  • Thay đổi trong nhắm mục tiêu
  • Mọi thay đổi đối với quảng cáo
  • Cập nhật để tối ưu hóa chuyển đổi
  • Thêm chiến lược mới vào Mục tiêu của bạn
  • Tạm dừng Mục tiêu của bạn (hoặc chiến dịch trong đó) trong 7 ngày hoặc lâu hơn (giai đoạn tìm hiểu sẽ được đặt lại sau khi bạn bỏ tạm dừng Mục tiêu) 


Một sự thay đổi của bất kỳ loại nào đối với bất kỳ khu vực nào sau đây có thể có hoặc không đáng kể, tùy thuộc vào mức độ thay đổi:

Giới hạn giá thầu hoặc số tiền chi phí mục tiêu (Ví dụ)

Số tiền ngân sách (trừ khi bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu chi phí mục tiêu, trong trường hợp thay đổi ngân sách không được coi là chỉnh sửa quan trọng)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.