HaraAds chọn những sản phẩm nào để quảng cáo?

Ngày cập nhật: Thu, 23 Tháng 5, 2019 at 7:17 CH

Ngay khi dữ liệu được đồng bộ thành công trên Bảng thống kê Dashboard của HaraAds, AI sẽ bắt đầu tạo và chạy quảng cáo cho những sản phẩm còn hàng trong kho. Sau khi đã vận hành chiến dịch quảng cáo 6-7 ngày, AI bắt đầu làm mới lại quảng cáo và phân phối cho những sản phẩm Top Selling hoặc những sản phẩm / danh mục phổ biến dựa theo việc phân tích dữ liệu nào đã mang lại hiệu suất tốt nhất trong quá trình AI học hỏi.


- Vậy tiêu chí nào để xác định một sản phẩm nằm trong Top Selling?
1. Số lượng truy cập
2. Thêm vào giỏ hàng
3. Những sản phẩm được xem qua
4. Số lượng đơn đặt hàng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.