Thông tin liên hệ Google Support

Ngày cập nhật: Wed, 24 Tháng 7, 2019 at 10:11 AM

Anh chị có thể liên hệ với Google thông qua các nguồn sau đây:

Bạn có thể vào tài khoản Goolge Ads, chọn biểu tượng trợ giúp và để lại phản hồi.

Nếu bạn đã xử lý xong các vấn đề sau khi được Google hướng dẫn, bạn hãy điền biểu mẫu này để được xét duyệt lại.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.