Hướng dẫn liên kết tài khoản Google Ads với Haraads

Ngày cập nhật: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 5:58 CH

Chuẩn bị:

- Email mail đăng nhập với quyền quản trị 

- Tài khoản Google Ads đã liên kết sẵn với Merchant Center


Thực hiện:


1. Nhấp chọn Google >> Liên kết


2. Chọn email quản trị của tài khoản Ads cần liên kết3. Chọn tài khoản Ads và Merchant Center đã liên kết với tài khoản Ads đó >> Tick " Tôi đồng ý" >> Liên kết


Lưu ý những vấn đề có thể mắc phải:


1. Chưa có tài khoản Facebook Ads ? 

Đăng ký tại: Ads.facebook.com


2. Chưa có tài khoản Google Ads?

Đăng ký tại: Ads.google.com


3. Chưa có Google Merchants Center ?

Đăng ký tại:  https://merchants.google.com/


4. Tài khoản Google Ads và Google Merchants Center không kết nối với nhau ? 

Điều kiện kích hoạt kênh Google trên tài khoản HaraAds là tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchants Center  (GMC) phải kết nối với nhau.

Nếu tài khoản Google Ads bạn đang liên kết với HaraAds chưa được liên kết với bất kì GMC nào, tại giao diện HaraAds bạn sẽ nhìn thấy thông báo như hình.


Xem hướng dẫn liên kết: Hướng dẫn liên kết Google Merchant Center với Google AdsCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.