Cách chia sẻ pixel giữa 2 trình quản lý doanh nghiệp (Facebook business manager)

Ngày cập nhật: Fri, 21 Tháng 8, 2020 at 4:39 CH

Khi bạn tạo một trình quản lý doanh nghiệp (BM) mới để quản lý 1 tài khoản quảng cáo mới, BM này cần sở hữu một pixel có liên kết với website. Trong trường hợp trên website cần chạy quảng cáo đã có gắn sẵn pixel, pixel này đã lưu tệp khách hàng truy cập vào website, những dữ liệu lịch sử sẽ vô cùng giá trị cho việc chạy quảng cáo của bạn, bạn không nên thay thế bằng pixel mới.


Để làm được điều đó, bạn cần xác định BM nào đang sở hữu pixel trên website, sau đó chia sẻ pixel từ BM đó sang BM mới. Thao tác thực hiện như sau:


Bước 1: Mở BM sở hữu Pixel trên website của bạn, vào mục Pixel để chia sẻ pixel với BM mới.
Bước 2: Copy ID của BM mới dán vào ID đối tác kinh doanh

 

Bước 3: Sau khi yêu cầu được gửi đi thành công, bạn truy cập mục pixel của BM mới và tiếp tục thao tác như hình:
Bước 4: Sau đó, bạn cần liên kết tài khoản quảng cáo mới với pixel này bằng cách "Thêm tài sản"'
Bước 5: Và "Thêm người" được phép quản trị pixel này
Vậy là bạn đã hoàn tất chia sẻ pixel cho BM để tận dụng dữ liệu lịch sử cho việc chạy quảng cáo trên tài khoản quảng cáo mới rồi.


Chúc bạn kinh doanh thành công! Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.