[HaraAds] Khai báo thông tin cửa hàng

Ngày cập nhật: Wed, 14 Tháng 10, 2020 at 5:45 CH

HaraAds cần hiểu thêm về kinh doanh của bạn để có thể tối ưu quảng cáo được tốt hơn. Vì vậy việc bạn cung cấp thông tin càng chi tiết, Al càng có nhiều dữ kiện để học


Thực hiện: 

  • Vào Cài đặt > Thông tin cửa hàng > Lần lượt khai báo thông tin ở mục 1 và 2


  1. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bạn? - Thông tin về doanh nghiệp của bạn sẽ giúp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo mục tiêu chiến dịch chính xác hơn. Điều này sẽ giúp quảng cáo của bạn tiếp cận đúng nhóm đối tượng mục tiêu hay giúp tạo ra lợi nhuận tốt hơn với ngân sách quảng cáo của bạn. Ngoài các từ khóa gợi ý sẵn, bạn nên nhập càng nhiều từ khóa mô tả cho từng nội dung càng tốt.2. Hãy giúp chúng tôi hiểu về thương hiệu của bạn - Thông tin về thương hiệu của bạn sẽ giúp trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng quảng cáo chất lượng hơn. Quảng cáo hấp dẫn với thông điệp phù hợp sẽ thúc đẩy người dùng tương tác nhiều hơn với doanh nghiệp của bạn.

    Sau khi điền xong bạn ấn LưuChúc bạn kinh doanh thành công!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.