[HaraAds] Cập nhật mẫu quảng cáo hiển thị của Google để tăng hiệu suất

Ngày cập nhật: Mon, 2 Tháng 11, 2020 at 6:10 CH

Khi chạy QC với HaraAds, HaraAds sẽ giúp bạn tạo tự động mẫu quảng cáo tiếp thị lại dựa trên 1 số nguồn dữ liệu như:

  • Ảnh cho mẫu quảng cáo tiếp thị lại động do bạn tải lên
  • Thông tin cửa hàng bạn đã cung cấp ở bước cài đặt
  • Tổng hợp 1 số hình ảnh lấy từ website của bạn để tạo banner

Khi đó nếu bạn vào mục "Chọn mẫu quảng cáo" Bạn sẽ thấy có ít nhất 2 mẫu quảng cáo đã được tạo sẵn (như hình 2).

Nếu bạn có nhu cầu tạo mẫu quảng cáo mới thì thao tác như sau:

Bước 1: Click vào "Mẫu tùy chỉnh"

Bước 2: Đặt tên mẫu và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu (giống như tạo mẫu quảng cáo hiển thị trên Google Ads)

Bước 3: Tải 2 vuông và chữ nhật với tỉ lệ Dài x Rộng lần lượt là 1x1 và 1,91x1 (ví dụ 1200x628)

Bước 4: Chọn " Lưu và Launch"

Bước 5: Giao diện sẽ trả về trang như hình 1, bạn kiểm tra xem mẫu quảng cáo mới đã được tick xanh như 2 mẫu bên cạnh chưa, sau đó chọn Lưu


Mẫu quảng cáo mới sẽ được đồng bộ lên tài khoản quảng cáo trong vòng 24h.

Trường hợp bạn không muốn dùng mẫu quảng cáo HaraAds tạo tự động bạn có thể tắt mẫu quảng cáo có tên " Harava Display Template", (Bỏ tick xanh) không tắt mẫu quảng cáo "Default Display Responsive".

Hình 1


Hình 2

Chúc bạn kinh doanh thành công!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.