Tối ưu hóa chuyển đổi - Quảng cáo thành công cùng Google Shopping by Haravan

Tổng hợp các nội dung và phương pháp giúp tối ưu hóa chuyển đổi trên website của bạn.###https://fc-use1-00-pics-bkt-00.s3.amazonaws.com/d64471c3bee9e574321447b37b7416da30a4375b4d799df640098d56ed00a931/f_faq-image/u_74242c7259bfbca2409a8310caba90fb43972167e92b9669b88deb22a39723e4/img_1532601210827.png

Tạo nhiều chiến dịch và chọn nhiều loại sản phẩm để quảng cáo trên Google Smart Shopping với Haravan
Chào mừng bạn đến với bài hướng dẫn cách tạo nhiều chiến dịch quảng cáo, tuỳ chọn sản phẩm mong muốn chạy quảng cáo và tuỳ ý điều chỉnh tên chiến dịch khi t...
Tue, 27 Tháng 7, 2021 at 2:40 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.