Hiểu thêm về HaraAds

[HaraAds] Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook & Google
Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 1. Truy cập vào tài khoản Facebook Business. 2. Chọn &...
Tue, 23 Tháng 4, 2019 at 10:38 AM
[HaraAds] Hướng dẫn triển khai HaraAds
Chào Nhà bán lẻ! Quá trình triển khai HaraAds sẽ có 04 bước chính: (1) Liên kết tài khoản Quảng cáo. (2) Thiết lập mục tiêu. (3) Giúp AI hiểu về doanh n...
Wed, 17 Tháng 4, 2019 at 1:53 PM
[HaraAds] Xem trước các định dạng quảng cáo AI triển khai.
Chào Nhà bán lẻ! Hiện tại HaraAds hỗ trợ 07 loại định dạng quảng cáo phổ biến sau: Quảng cáo tìm kiếm (Google Search): Quảng cáo mua sắm (Google Shoppin...
Tue, 23 Tháng 4, 2019 at 10:15 AM
[HaraAds] Nâng cao hiệu suất quảng cáo với Hygiene (Chuẩn đoán) trên HaraAds
Để một chiếc oto vận hành một cách mượt mà, nó cần phải có một động cơ mạnh mẽ, hệ thống treo tốt và lốp xe có độ bám cao. Và hoạt động tiếp thị cho doanh n...
Thu, 25 Tháng 4, 2019 at 5:44 PM
Hướng dẫn kết nối tài khoản với HaraAds
Để kết nối tài khoản với HaraAds bạn cần có sẵn các tài khoản sau: 1. Tài khoản Facebook Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản 2. Tài khoản Googl...
Tue, 23 Tháng 4, 2019 at 2:59 PM
Thiết lập Mục tiêu Quảng cáo với HaraAds
Khi sử dụng giải pháp quảng cáo HaraAds bạn cần thiết lập cho HaraAds biết Mục tiêu của quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận các đối: - Khu vực nào ? - Ngân sách...
Wed, 8 Tháng 5, 2019 at 4:12 PM
Tối ưu hiệu quả Quảng cáo từ việc giúp AI hiểu việc kinh doanh của bạn
Khi triển khai nên tảng quảng cáo HaraAds, các thao tác đấu giá, biding, tạo mẫu quảng cáo,... trên tài khoản của bạn sẽ được thực hiện bởi hệ thống Trí tu...
Wed, 8 Tháng 5, 2019 at 5:57 PM
Chi phí và cách để thanh toán quảng cáo với HaraAds
Để hiểu chi tiết về chi phí quảng cáo của HaraAds bạn có thể tham khảo Bảng giá  Ngoài ra, bạn có thể nhập bảng giá dịch vụ: Và điền ngân sách quảng cáo...
Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 10:44 AM
Chi tiêu thống kê trên Dashboard HaraAds bao gồm những kênh nào?
Tổng chi tiêu trên HaraAds sẽ bao gồm chi tiêu từ các kênh quảng cáo được liên kết trong khoảng thời gian được chọn Nghĩa là bao gồm Facebook và/hoặc Googl...
Mon, 13 Tháng 5, 2019 at 10:36 AM
HaraAds chọn những sản phẩm nào để quảng cáo?
Ngay khi dữ liệu được đồng bộ thành công trên Bảng thống kê Dashboard của HaraAds, AI sẽ bắt đầu tạo và chạy quảng cáo cho những sản phẩm còn hàng trong kho...
Thu, 23 Tháng 5, 2019 at 7:17 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.