Hiểu thêm về HaraAds

Tối ưu hiệu quả Quảng cáo từ việc giúp AI hiểu việc kinh doanh của bạn
Khi triển khai nên tảng quảng cáo HaraAds, các thao tác đấu giá, biding, tạo mẫu quảng cáo,... trên tài khoản của bạn sẽ được thực hiện bởi hệ thống Trí tu...
Wed, 8 Tháng 5, 2019 at 5:57 PM
Chi phí và cách để thanh toán quảng cáo với HaraAds
Để hiểu chi tiết về chi phí quảng cáo của HaraAds bạn có thể tham khảo Bảng giá  Ngoài ra, bạn có thể nhập bảng giá dịch vụ: Và điền ngân sách quảng cáo...
Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 10:44 AM
Chi tiêu thống kê trên Dashboard HaraAds bao gồm những kênh nào?
"Ngân sách đã sử dụng" trên Dashboard Haraads ( hoặc hóa đơn) sẽ bao gồm tổng chi tiêu trên các tài khoản đang liên kết với Haraads  trong khoảng ...
Tue, 25 Tháng 2, 2020 at 5:59 PM
HaraAds chọn những sản phẩm nào để quảng cáo?
Ngay khi dữ liệu được đồng bộ thành công trên Bảng thống kê Dashboard của HaraAds, AI sẽ bắt đầu tạo và chạy quảng cáo cho những sản phẩm còn hàng trong kho...
Thu, 23 Tháng 5, 2019 at 7:17 PM
Hướng dẫn thay đổi nội dung mẫu quảng cáo trên nền tảng Haraads
Khi sử dụng Haraads trên Facebook, Al sẽ tự động tạo 3 loại mẫu quảng cáo với những thông điêp quảng cáo tương ứng.  Chúng tôi hiểu rằng, bạn sẽ có nhu cầu...
Wed, 18 Tháng 3, 2020 at 3:37 PM
Hướng dẫn đọc Dashboard Haraads
Sau khi thiết lập tích hợp Haraads với website Haravan và tài khoản quảng cáo, tại trang quảng trị của Haravan các bạn có thể mở giao diện quản lý (Dashb...
Wed, 18 Tháng 3, 2020 at 2:37 PM
Hướng dẫn liên kết Google Merchant Center với Google Ads
Để kết nối tài khoản Google Ads vào tài khoản GMC. Bước 1: Đăng nhập vào: https://merchants.google.com/ Bước 2: Nhấp vào icon Cờ lê >> Truy cập ...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 5:57 PM
Hướng dẫn liên kết Facebook page, Facebook Ads vào Facebook Business Manager
Nếu bạn nhìn thấy thông báo như hình khi liên kết tài khoản quảng cáo Facebook  với HaraAds, đọc kỹ hướng dẫn này sẽ gúp bạn khắc phục vấn đề. Bướ...
Tue, 1 Tháng 9, 2020 at 4:14 PM
Cách chia sẻ pixel giữa 2 trình quản lý doanh nghiệp (Facebook business manager)
Khi bạn tạo một trình quản lý doanh nghiệp (BM) mới để quản lý 1 tài khoản quảng cáo mới, BM này cần sở hữu một pixel có liên kết với website. Trong trường ...
Fri, 21 Tháng 8, 2020 at 4:39 PM
[HaraAds] Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trênGoogle
Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Google bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 1. Truy cập vào tài khoản Google Ads. 2. Chọn Truy cập tà...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 5:31 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.